Kinder- en Jeugdpsychologie Oss

O

sitemap      print

Sitemap Kinder- en Jeugdpsychologie Oss

Kinder- en Jeugd Psychologie Oss  -  Borgvliet 18  -  5346 XD Oss  -  Tel: 06-19955240  -   Mail: info@kjpo.nl


Welkom /

Welkom op de website van de praktijk voor Kinder- en Jeugd Psychologie Oss. Dit is een kleinschalige praktijk waar behandeling wordt geboden aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 tot 18 jaar en hun ouders. De behandeling is kortdurend (d.w.z. maximaal ca. 12 gesprekken). Er is in beperkte mate ook mogelijkheid voor psychodiagnostisch onderzoek.Hulp kan geboden worden wanneer kinderen/jongeren last hebben van een of meerdere van onderstaande klachten:


• Angsten

• Dwanggedachten en dwanghandelingen

• Depressieve klachten

• Traumatische ervaringen (bv. na een verkeersongeval, seksueel misbruik, geweld, pesten)

• Negatief zelfbeeld

• Faalangst

• Lichamelijke klachten (hoofdpijn, buikpijn) waarvoor geen medische oorzaak wordt gevonden

• Pestervaringen

• Eetproblematiek

• Slaapproblemen

• Zindelijkheidsproblemen

• Problemen bij het verwerken van een echtscheiding

• Rouwverwerking

• Gedragsproblemen (o.a. druk, agressief gedrag)

• Moeilijkheden in de omgang met andere kinderen

• Ontwikkelingsstoornissen (of een vermoeden daarvan): AD(H)D en Autistische Spectrum Stoornis

  (Autistische stoornis, PDD-NOS, Stoornis van Asperger)

• Problemen in de relatie tussen kinderen/jongeren en oudersTwijfelt u of het gedrag waar uw kind last van heeft behandeling nodig heeft en/of  uw kind bij de KJPO op de juiste plek is?  Vraag jij je als jongere af of ik je kan helpen? Neem vrijblijvend contact op voor  meer informatie. Gedurende schoolvakanties is de praktijk gesloten.

Mireille Jansen - EversWelkom.pdf